Ansettelser koster alltid – men alternativet er gjerne enda dyrere

Ansettelser koster alltid – men alternativet er gjerne enda dyrere

ANNONSE: INNHOLDET ER PRODUSERT AV TRØNDERBLADET SIN ANNONSEAVDELING
Saken er skrevet av: Anders Berggren, Leder forretningsutvikling og produkt

Den største kostnaden i virksomheter er ofte knyttet til bemanning. Hvis en virksomhet må kutte kostnader er nedbemanning ofte resultatet. Denne artikkelen handler for øvrig ikke om kostnader knyttet til bemanning, den handler om kostnaden ved å ikke bemanne tilstrekkelig.

Underbemanning over tid vil føre til slitasje på eksisterende bemanning. De fleste kan leve med ekstraordinær belastning over kortere perioder, men problemene oppstår når dette blir en del av normalen. Denne typen negativ overbelastning medfører gjerne en rekke konsekvenser:

  1. Sykefravær, som igjen forsterker den negative spiralen ved underbemanning:
    1. Bruk av midlertidig ansatte på grunn av sykefravær, gjerne i lavere stillingsandeler, er også med på å forsterke de negative ringvirkningene. Dette er noe man har sett eksempelvis innen helsesektoren. Ruralis har skrevet en interessant artikkel basert på sin egen forskning. Den kan du lese her.
  2. Svikt i motivasjon og produktivitet hos eksisterende bemanning.
  3. Medarbeidere som søker seg bort fra virksomheten (og jeg vil understreke at det er en stor forskjell i å søke seg bort fra noe, versus det å søke seg mot noe nytt eller gripe en mulighet).
  4. Kundetilfredshet: Ved underbemanning over tid vil sannsynligvis også kundetilfredsheten kunne falle. Tjenester og produkter som leveres med en kvalitet som ligger under forventningen. Dette kan etter hvert føre bedriften inn i en nedadgående spiral der man mister kunder og svekker sitt omdømme. Jeg har selv vært tett på virksomheter, som har gjort det meste riktig, men ikke tenkt skalering av bemanningen på riktig tidspunkt. Dette har ført til betydelige økonomiske tap og kraftige tilbakeslag på grunn av tapte forretningsmuligheter.
  5. Underbemanning over tid vil med all sannsynlighet svekke virksomhetens omdømme som en attraktiv arbeidsgiver. Dette vil igjen kunne føre til problemer med nyrekruttering og oppbemanning.
  6. Underbemanning over tid vil legge en demper på mulighetene for utvikling av både tjenester og produkter. Virksomheten har mer enn nok med å opprettholde noe som likner på normal drift. Utviklingen går raskt – og for å være relevant i morgendagens marked trengs det ofte ressurser for å dra virksomheten videre.

 

Har du behov for å oppbemanning kan Adresseavisen bidra til økt tilfang av potensielle kandidater gjennom en rekke produkter og tjenester knyttet til stillingsannonser og employer branding.

Ta kontakt med oss via e-post eller på telefon 951 68 681 . Vi hjelper deg selvfølgelig også med stillingsannonser, tekst og utforming.